Tłumaczenie teatralne to rodzaj tłumaczenia artystycznego, które umożliwia społeczności Głuchych uczestniczenie w otaczającej ich kulturze słyszących. Artykuł szczegółowo omawia kilka rodzajów tłumaczenia teatralnego: pozycyjne, strefowe, cieniowe oraz eksperymentalne.

https://www.researchgate.net/publication/346018468_Tlumaczenie_teatralne_w_polskim_jezyku_migowym

Tłumaczenie teatralne w polskim języku migowym 
Magda Schromová, Aleksandra Kalata-Zawłocka

01 września 2020
polski język migowy, tłumaczenie