Fragment „Muzycznego stand up'u Czesława Mozila” z tłumaczeniem na polski język migowy piosenki "Bałwany". Wydarzenie odbywało się w ramach Festiwalu Kultury Bez Barier w 2019 r. organizowanego przez Fundację Kultury bez Barier.

Tłumaczenie na polski język migowy wiersza „Autoportret radosny” Mirona Białoszewskiego w cyklu „Poeci polscy” zrealizowanym przez aktorów Teatru Narodowego przy współpracy Fundacji Kultura bez Barier, czyta Adam Szczyszczaj

Tłumaczenie sztuk teatralnych, utworów muzycznych czy poezji wymyka się standardowemu tłumaczeniu. Aby dać Głuchemu widzowi nie tylko suchy tekst, ale też emocje będące nieodłącznym elementem przedstawienia, czy piosenki, tłumaczenie musi nosić w sobie cechy artyzmu. Takie tłumaczenie to tłumaczenie artystyczne.

Specjalizujemy się w tłumaczeniu sztuk teatralnych. Tłumaczymy także koncerty, uroczyste gale, piosenki, poezje. 

Fragmenty tłumaczenia cieniowego na polski język migowy sześciu scen z "Ich czworo" Gabrieli Zapolskiej. Adaptacja i reżyseria Jerzy Łazewski. Spektakl zrealizowany w ramach programu FIO Mazowsze Lokalnie 2015. Teatr Scena Główna Handlowa we współpracy z tłumaczami polskiego języka migowego (PJM) ze Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM).

Tłumaczenie sztuk teatralnych, utworów muzyczny, poezji.

Wróć

Tłumaczenie artystyczne

polski język migowy, tłumaczenie